Thông báo

Thông báo về việc công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Ngày đăng 27/01/2016 | 11:00  | Lượt xem: 455

Ngày 27/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 35/TB-UBND về việc công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.  Chi tiết xem tại đây.