Thông báo

Thông báo về việc công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 04 ngôi mộ trong phạm vi GPMB thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 25m từ đê suông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m tại phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 02/02/2016 | 16:01  | Lượt xem: 353

Ngày 02/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 39/TB-UBND về việc công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 04 ngôi mộ trong phạm vi GPMB thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 25m từ đê suông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m tại phường Ngọc Thụy.  Chi tiết xem tại đây.