Thông báo

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích của ông Dương Văn Nơ
Ngày đăng 02/02/2016 | 16:09  | Lượt xem: 339

Ngày 02/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 40/TB-UBND về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích của ông Dương Văn Nơ.  Chi tiết xem tại đây.