Thông báo

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích của ông Nguyễn Huy Tôn
Ngày đăng 02/02/2016 | 16:18  | Lượt xem: 314

Ngày 02/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 41/TB-UBND về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích của ông Nguyễn Huy Tôn.  Chi tiết xem tại đây.