Thông báo

Thông báo về việc công khai lấy ý kiến phương án dự thảo bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học khu Gia Thượng
Ngày đăng 04/02/2016 | 16:22  | Lượt xem: 348

Ngày 04/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 43/TB-UBND về việc công khai lấy ý kiến phương án dự thảo bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học khu Gia Thượng.  Chi tiết xem tại đây.