Thông báo

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích của ông Phan Duy Định
Ngày đăng 18/02/2016 | 16:27  | Lượt xem: 277

Ngày 18/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 45/TB-UBND về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích của ông Phan Duy Định.  Chi tiết xem tại đây.