Thông báo

Thông báo công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Lê Văn Tân và bà Nguyễn Thị Minh Hằng
Ngày đăng 01/03/2016 | 16:32  | Lượt xem: 316

Ngày 01/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 55/TB-UBND về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Lê Văn Tân và bà Nguyễn Thị Minh Hằng.  Chi tiết xem tại đây.