Thông báo

Thông báo về việc thu dọn công trình, thu hoạch cây cối hoa màu trên diện tích đất nông nghiệp đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ
Ngày đăng 02/03/2016 | 09:04  | Lượt xem: 572

Ngày 02/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 58/TB-UBND về việc thu dọn công trình, thu hoạch cây cối hoa màu trên diện tích đất nông nghiệp đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ.  Chi tiết xem tại đây.