Thông báo

Thông báo về kế hoạch tổ chức, bảo vệ thi công thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ô đất quy hoạch ký hiệu A1-1/TH và A1-1/THCS thuộc phường Ngọc Thụy để chuẩn bị dự án xây dựng trường Pháp Alexandre Yersin
Ngày đăng 11/03/2016 | 09:07  | Lượt xem: 327

Ngày 11/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 63/TB-UBND về kế hoạch tổ chức, bảo vệ thi công thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ô đất quy hoạch ký hiệu A1-1/TH và A1-1/THCS thuộc phường Ngọc Thụy để chuẩn bị dự án xây dựng trường Pháp Alexandre Yersin.  Chi tiết xem tại đây.