Thông báo

Thông báo về việc kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Ngày đăng 11/03/2016 | 09:11  | Lượt xem: 351

Ngày 11/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 64/TB-UBND về việc kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.  Chi tiết xem tại đây.