Thông báo

Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Tý và ông Lê Đức Chính có thửa đất số 22, tờ bản đồ 01, tổ 20 phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 28/03/2016 | 09:14  | Lượt xem: 333

Ngày 28/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 77/TB-UBND về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Tý và ông Lê Đức Chính có thửa đất số 22, tờ bản đồ 01, tổ 20 phường Ngọc Thụy.  Chi tiết xem tại đây.