Thông báo

Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Tý và ông Lê Đức Chính có thửa đất số 25, tờ bản đồ 01 tại tổ 20 phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 28/03/2016 | 09:16  | Lượt xem: 379

Ngày 28/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 78/TB-UBND về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Tý và ông Lê Đức Chính có thửa đất số 25, tờ bản đồ 01 tại tổ 20 phường Ngọc Thụy.  Chi tiết xem tại đây.