Thông báo

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa bà Mông Khánh Ly
Ngày đăng 28/03/2016 | 09:20  | Lượt xem: 296

Ngày 28/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 79/TB-UBND về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa bà Mông Khánh Ly.  Chi tiết xem tại đây.