Thông báo

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa bà Đinh Thị Thu Hương và ông Tô Hiệu
Ngày đăng 28/03/2016 | 09:22  | Lượt xem: 302

Ngày 28/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 80/TB-UBND về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa bà Đinh Thị Thu Hương và ông Tô Hiệu.  Chi tiết xem tại đây