Thông báo

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa hộ gia đình ông Lê Xuân Tài
Ngày đăng 28/03/2016 | 09:24  | Lượt xem: 330

Ngày 28/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 81/TB-UBND về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa hộ gia đình ông Lê Xuân Tài.  Chi tiết xem tại đây.