Thông báo

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Trần Trọng Khanh và bà Trần Kim Yến
Ngày đăng 29/03/2016 | 09:26  | Lượt xem: 293

Ngày 29/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 82/TB-UBND về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Trần Trọng Khanh và bà Trần Kim Yến.  Chi tiết xem tại đây.