Thông báo

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của bà Pham Lan Phương
Ngày đăng 01/04/2016 | 09:33  | Lượt xem: 344

Ngày 01/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 86/TB-UBND về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của bà Pham Lan Phương.  Chi tiết xem tại đây.