Thông báo

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Lê Như Thanh
Ngày đăng 01/04/2016 | 09:38  | Lượt xem: 324

Ngày 01/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 87/TB-UBND về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Lê Như Thanh.  Chi tiết xem tại đây.