Thông báo

Thông báo về việc công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Ngày đăng 04/04/2016 | 09:41  | Lượt xem: 311

Ngày 04/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 90/TB-UBND về việc công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.  Chi tiết xem tại đây.