Thông báo

Thông báo về việc yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang thoát nước tại tổ 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20
Ngày đăng 06/04/2016 | 09:43  | Lượt xem: 532

Ngày 06/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 91/TB-UBND về việc yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang thoát nước tại tổ 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20.  Chi tiết xem tại đây.