Thông báo

Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Thu Hương và ông Nguyễn Xuân Đông
Ngày đăng 11/04/2016 | 09:46  | Lượt xem: 320

Ngày 11/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 101/TB-UBND về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Thu Hương và ông Nguyễn Xuân Đông.  Chi tiết xem tại đây.