Thông báo

Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Cải
Ngày đăng 11/04/2016 | 09:51  | Lượt xem: 375

Ngày 11/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 102/TB-UBND về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Cải.  Chi tiết xem tại đây.