Thông báo

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Phan Văn Sinh
Ngày đăng 11/04/2016 | 09:56  | Lượt xem: 810

Ngày 11/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 103/TB-UBND về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Phan Văn Sinh.  Chi tiết xem tại đây.