Thông báo

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Đình Kiểm
Ngày đăng 11/04/2016 | 09:58  | Lượt xem: 333

Ngày 11/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 104/TB-UBND về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Đình Kiểm.  Chi tiết xem tại đây.