Thông báo

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùa ông Nguyễn Văn Xe
Ngày đăng 11/04/2016 | 09:59  | Lượt xem: 370

Ngày 11/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 105/TB-UBND về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùa ông Nguyễn Văn Xe.  Chi tiết xem tại đây.