Thông báo

Thông báo về việc niêm yết công khai các văn bản pháp lý liên quan để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng tạp quỹ đất sạch thuộc ô quy hoạch A1-3/LX1, A1-3/LX3 và A1-3/NT1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên
Ngày đăng 14/04/2016 | 10:01  | Lượt xem: 382

Ngày 14/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 112/TB-UBND về việc niêm yết công khai các văn bản pháp lý liên quan để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng tạp quỹ đất sạch thuộc ô quy hoạch A1-3/LX1, A1-3/LX3 và A1-3/NT1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.  Chi tiết xem tại đây.