Thông báo

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùa ông Trần Văn Đoàn
Ngày đăng 14/04/2016 | 10:06  | Lượt xem: 415

Ngày 14/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 113/TB-UBND về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùa ông Trần Văn Đoàn.  Chi tiết xem tại đây.