Thông báo

Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Lã Văn Mầm
Ngày đăng 22/04/2016 | 10:24  | Lượt xem: 344

Ngày 22/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 124/TB-UBND về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Lã Văn Mầm.  Chi tiết xem tại đây.