Thông báo

Thông báo của UBND quận Long Biên về tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường thuộc quận Long Biên
Ngày đăng 02/06/2016 | 15:35  | Lượt xem: 578

Thông báo của UBND quận Long Biên về tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường thuộc quận Long Biên

Thông báo tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường thuộc quận Long Biên Xem nội dung thông báo tại đây