Thông báo

Hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh covid - 19
Ngày đăng 20/08/2020 | 14:55  | Lượt xem: 189

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng chống dịch Covid 19; chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà nội tại cuộc họp Thường trực Thành ủy với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 của Thành phố ngày 06/8/2020; chỉ đạo của Bộ thông tin & truyền thông tại công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone; Sở Thông tin & Truyền thông hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19

Chi tiết công văn hướng dẫn xem tại đây