Thông báo

Thông báo công khai quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 27/08/2020 | 10:51  | Lượt xem: 619

Thông báo công khai quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Thông báo công khai quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Thông báo 435/TB-UBND ngày 26/8/2020 chi tiết tại đây

- Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 chi tiết tại đây