Thông báo

Khảo sát, đo lường hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố - SIPAS năm 2020 do Bộ Nội vụ tổ chức
Ngày đăng 22/09/2020 | 11:09  | Lượt xem: 215

Ngày 21/9/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 4594/UBND-SNV về việc khảo sát, đo lường hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố - SIPAS năm 2020 do Bộ Nội vụ tổ chức.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.