Thông báo

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 24/02/2021 | 08:47  | Lượt xem: 143

Ngày 04/02/2021, Đảng ủy phường Ngọc Thụy ban hành Hướng dẫn số 04 - HD/ĐU về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xem chi tiết văn bản tại đây