Thông báo

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 24/02/2021 | 08:53  | Lượt xem: 169

Ngày 04/02/2021, Đảng ủy phường Ngọc Thụy ban hành Thông báo số 21 - TB/ĐU về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Ngọc Thụy

Xem chi tiết văn bản tại đây