Thông báo

Thông báo Về việc Công khai các văn bản pháp lý để thực hiện dự án
Ngày đăng 23/08/2022 | 09:03  | Lượt xem: 120

Thông báo Công khai sau khi phê duyệt dự án: Xây dựng tuyến đường 17.5m theo QH từ ô QH A.4/NO2 đến trường THCS Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.  Chi tiết "tại đây"

Công văn Về việc chấp thuận Bản vẽ ranh giới tỷ lệ 1/500 thực hiện Dự án: Xây dựng tuyến đường 17,5m theo QH từ ô QH A4/NO2 đến trường THCS Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Chi tiết "tại đây"

Quyết định về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 tuyến đường 17,5m từ o quy hoạch A4/N02 đến trường THCS Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Chi tiết "tại đây"

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng tuyến đường 17,5m từ o quy hoạch A4/N02 đến trường THCS Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Chi tiết "tại đây"