Thông báo

Thông báo v/v Niêm yết công khai 126 thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng công viên, hồ tại ô quy hoạch A.3/CXKO, phường Ngọc Thuỵ, phường Thượng Thanh, quận Long Biên.
Ngày đăng 26/08/2022 | 09:33  | Lượt xem: 137

V/v Niêm yết công khai 126 thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng công viên, hồ tại ô quy hoạch A.3/CXKO, phường Ngọc Thuỵ, phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Nội dung chi tiết xem "tệp đính kèm".