thông tin tuyên truyền

Các hoạt động trang trí tuyên truyền của phường Ngọc Thụy chào mừng ngày Hội lớn
Ngày đăng 22/05/2021 | 10:15  | Lượt xem: 408

Sẵn sàng cho ngày hội của non sông đất nước, ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 23/5/2021 là ngày hội của toàn dân, ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cho đến thời điểm này (22/5/2021) công tác chuẩn bị đã hoàn tất, cũng như ở khắp nơi trên cả nước, trên dọc các tuyến đường phố của phường Ngọc Thụy đã tràn ngập cờ, băng rôn, pa nô, khẩu hiệu… Tại các khu vực bỏ phiếu công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử (nguồn điện, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, phông bạt, các vật dụng khác phục vụ cho việc kiểm phiếu...) đã sẵn sàng.

Những hình ảnh công tác trang trí tuyên truyền trên địa bàn phường Ngọc Thụy

Tuyên truyền lưu động ngày 22/5

Tại các khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu