thông tin tuyên truyền

Tiến độ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Phường Ngọc Thụy đến 15h30
Ngày đăng 23/05/2021 | 16:37  | Lượt xem: 382

Theo số liệu thống kê của tổ tổng hợp: * Đến 15h30 phút toàn phường có 26.975/28.388 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt 95,02%.

Cụ thể:

Khu vực bỏ phiếu số 1   =   2.443/2.503   = 97,6%

Khu vực bỏ phiếu số 2   =   2.084/2.148   = 97,02%

Khu vực bỏ phiếu số 3   =   2034/2.165   =  93,95%

Khu vực bỏ phiếu số 4   =   2.737/2.944   = 92,97%

Khu vực bỏ phiếu số 5   =   1864/1.875   =  99,41%

Khu vực bỏ phiếu số 6   =   1.593/1.647   =  96,72%

Khu vực bỏ phiếu số 7   =   1.556/1.879   = 82,81%

Khu vực bỏ phiếu số 8   =   2.530/2.544   = 99,06%

Khu vực bỏ phiếu số 9   =   2.062/2.113   =  97,59%

Khu vực bỏ phiếu số 10 =   1.400/1.484   = 94,34%

Khu vực bỏ phiếu số 11 =         92/92       = 100%

Khu vực bỏ phiếu số 12 =     561/561       =  100%

Khu vực bỏ phiếu số 13 =      860/860      = 100%

Khu vực bỏ phiếu số 14 =   1192/1192     = 100%

Khu vực bỏ phiếu số 15 =    1900/2051    = 92,64%

Khu vực bỏ phiếu số 16 =      813/948      =  96,76%

Khu vực bỏ phiếu số 17 =    1.254/1.372    =  91,4%

BCĐ bầu cử phường Ngọc Thụy tiếp tục chỉ đạo các Tổ bầu cử, các đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo các Tổ dân phố vận động Đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bầu cử để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Phường thành công tốt đẹp.

Khu vực bỏ phiếu số 8 và 5 đã hoàn thành việc bỏ phiếu lúc 16h00.