thông tin tuyên truyền

Về việc niêm yết công khai các văn bản thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và việc tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân liên quan đến chính sách hỗ trợ
Ngày đăng 24/08/2021 | 11:10  | Lượt xem: 338

UBND phường Ngọc Thụy thông báo việc niêm yết các văn bản thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và việc tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân liên quan đến chính sách hỗ trợ cụ thể sau:

1. Các văn bản niêm yết:

Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19;

- Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

- Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND thành phố Hà Nội quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

2. Thời gian niêm yết: Từ ngày 29/7/2021 Đến hết ngày 31/12/2021.

3. Địa điểm niêm yết:

- Tại trụ sở UBND phường;

- Trang thông tin điện tử phường;

- Đài truyền thanh phường;

- Trụ sở nhà văn hóa tổ dân phố.

UBND phường Ngọc Thụy thông báo tới nhân dân trên địa bàn phường được biết; tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng hỗ trợ nộp hồ sơ về cơ quan thụ lý theo đúng quy định của văn bản pháp luật hiện hành.

Xem chi tiêt văn bản tại đây: Nghị Quyết 68Quyết định 23Quyết định 3642Nghị Quyết 15, Thông báo 257Thông Báo 267