thông tin tuyên truyền

Thông báo Công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu A.2/NT1
Ngày đăng 19/01/2022 | 09:34  | Lượt xem: 342

Công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu A.2/NT1 thuộc phân khu N10, tỷ lệ 1/2000 dự án: Xây dựng trường Mầm non tại ô quy hoạch A.2/NT1, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Nội dung Thông báo "Tại đây"

Nội dung Phương án "Tại đây"