thông tin tuyên truyền

Thông báo công khai Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Long Biên
Ngày đăng 20/01/2022 | 10:16  | Lượt xem: 464

Thông báo 34 của UBND phường về việc công khai Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Long Biên. Nội dung chi tiết xem "Tại đây

 Nội dung chi tiết Quyết định số 227 xem tại đây!