CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 304.BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra,giám sát tháng 02/2018 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy,UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 12/02/2186
Số 204-KH/ĐU Kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy năm 2020. 30/12/2020
Sô 15-QĐ/UBKTĐU Quyết định giám sát đối với chi bộ TDP số 23. 03/08/2020
Sô 13-NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2020. 31/07/2020
Sô 12-TB/ĐU Thông báo kết quả giám sát đối với chi bộ trưởng MN Bắc Cầu. 30/07/2020
Số 11-TB/ĐU Thông báo kết quả giám sát đối với chi bộ số 8. 30/07/2020
Sô 03-Ctr/UBKTĐU Chương trình KT,GS của UBKTĐU phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. 30/07/2020
Sô 02- Ctr/ĐU Chương trình KT,GS của Đảng ủy, BTV ĐU phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 30/07/2020
Sô 21-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ tháng 7. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020. 28/07/2020
Sô 02-KL/UBKTĐU Kết luận kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch KT,GS năm 2020 đối với chi bộ TDP số 22. 28/07/2020
Sô 01- KL/UBKTĐU Kết luận kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch KT,GS năm 2020 đối với chi bộ TDP số 11. 28/07/2020
07-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2020. 27/07/2020
Số 20-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tháng 7. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 .2020. 16/07/2020
Sô 19-BC/ĐU Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội III Đảng bộ quận Long Biên... 16/07/2020
Sô 13-CV/ĐU về việc chỉ đạo Đại hội Hội cựu TNXP phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 16/07/2020
Sô 18-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát thág 6/2020 của Đảng ủy, BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 15/07/2020
Sô 14-QĐ/UBKTĐU Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đ/c Đào Trọng Vượng - CUV chi bộ - Tổ trưởng TDP số 01. 09/07/2020
Sô 17-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 03/07/2020
Sô 05-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7/2020. 03/07/2020
Sô 06-HD/ĐU Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7 năm 2020. 03/07/2020