CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 304.BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra,giám sát tháng 02/2018 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy,UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 12/02/2186
Số 204-KH/ĐU Kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy năm 2020. 30/12/2020
Sô 33-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện Quy chê dân chủ cơ sở 9 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. 16/10/2020
Sô 40-BC/ĐU Báo cáo việc xây dựng và triển khai các chương trình, Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Đảng ủy, UBKT ĐU phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. 14/10/2020
Số 10-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2020. 05/10/2020
Sô 09-KH/ĐU Kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đúng đầu cấp ủy, chính quyền.. 05/10/2020
Sô 38-BC/ĐU Báo cáo thực hiện Đề án số 15- ĐA/QU của Quận ủy. 29/09/2020
Sô 20-NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chấm dứt chăn nuôi gia súc,giảm dân đàn gia cầm trên địa bàn phường Ngọc Thụy Thụy năm 2020. 28/09/2020
Sô 20-NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chấm dứt chăn nuôi gia súc,giảm dân đàn gia cầm trên địa bàn phường Ngọc Thụy Thụy năm 2020. 28/09/2020
Sô 36-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. 23/09/2020
Sô 35-BC/ĐU Báo cáo tổng hợp DLXH tháng 9.2020. 21/09/2020
Sô 34-BC/ĐU Báo cáo công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ( 9 tháng từ 15/1đên 16/9/2020) 16/09/2020
Số 32-BC/ĐU Báo cáo công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể 9 tháng đầu năm. Nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2020. 16/09/2020
Số 31-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW về " Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền,giáo dục lịch sử Đảng" 14/09/2020
Sô 30-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kết luận Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đối với phường Ngọc Thụy về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2025. 07/09/2020
Sô 23-CV/ĐU V/v lãnh đạo,chỉ đạo Hội nghị tổng kết hoạt động chi hội TDP nhiệm kỳ 2016-2021 và Đại hội Hội người cao tuổi. 05/09/2020
Sô 23-QĐ/ĐU Quyết định kiểm tra việc thực hiện NQ trung ương 4 ( khóa XII) và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị đối với chi bộ TDP số 7. 01/09/2020
Sô 08-KH/ĐU Kê hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2020. 31/08/2020
Sô 28-BC/ĐU Báo cáo kết quả triển khai mô hình cơ quan điên tử tháng 8 năm 2020. 31/08/2020
Sô 27-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ tháng 8 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020. 31/08/2020