CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 304.BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra,giám sát tháng 02/2018 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy,UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 12/02/2186
Sô 43-TB/UBKTĐU Thông báo kết quả giám sát CB 13, đ/c Vân BTCB 13. 29/07/2021
Sô 42-TB/UBKTĐU Thông báo kết quả giám sát CB 4, đ/c Cường BTCB 4. 29/07/2021
Sô 57-NQ/ĐU Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo hội nghị chi hội CCB tiến tới Đại hội Hội CCB phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2022 - 2027. 29/07/2021
Số 56 - NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 8 năm 2021. 29/07/2021
Sô 01- QC.ĐU Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 29/07/2021
Số 45-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT - UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội. 24/07/2021
Số 122-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể phường tháng 7 năm 2021. 16/07/2021
Sô 53-QĐ/UBKTĐU Quyết định giám sát chuyên đề đối với Chi bộ TDP số 04, 13 và đ/c Bí thư chi bộ TDP số 04, 13 về lãnh đạo,thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Quận ủy. 01/07/2021
Sô 40-TB/ĐU Thông báo kết quả giám sát chi bộ 19, và đ/c Bí thư, Phó bí thư chi bộ 19. 29/06/2021
Sô 39-TB/ĐU Thông báo kết quả giám sát chi bộ 14, và đ/c Bí thư, Phó bí thư chi bộ 14. 29/06/2021
Sô 53-NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo tháng 7 năm 2021. 29/06/2021
Sô 117-BC/ĐU Báo cáo kết quả triển khai mô hình cơ quan điện tử phường tháng 6.2021. 28/06/2021
Sô 11-KL/UBKTĐU Kết luận kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, 2021 đối với Chi bộ TDP số 29. 28/06/2021
Sô 13-KL/UBKTĐU Kết luận kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, 2021 đối với Chi bộ trường MN Bắc Cầu. 28/06/2021
Số 12- KL/UBKTĐU Kết luận kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, 2021 đối với Chi bộ trường MN Bắc Biên. 28/06/2021
Sô 116-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021 phương hường, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 28/06/2021
Sô 115-BC/ĐU Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2021 về thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ QU Long Biên đối với phường Ngọc Thụy về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021. 28/06/2021
Số 110-BC/ĐU Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy định nhiệm vụ, quyền hạn mối quan hệ công tác của cán bộ phụ trách, theo dõi cơ sở Đảng. 18/06/2021
Sô 109-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 16/06/2021