CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
103/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022 26/05/2022
86/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022 27/04/2022
67/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2022 28/03/2022
51/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3/2022 28/02/2022
28/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2/2022 28/01/2022
183/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1/2022 27/12/2021
Sô 55-QĐ/ĐU Quyết định về việc kiệm toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn phường Ngọc Thụy. 01/09/2021
Sô 69-NQ/ĐU Nghị quyết chuyên đề " tăng cường công tác quản lý ATTT, quản lý cư trú, quản lý đối tượng khu vực bãi giưã Sông Hồng phường Ngọc Thụy .. 31/08/2021
Sô 67-NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 9 năm 2021. 31/08/2021
Sô 125-BC.ĐU Báo cáo kết quả triển khai mô hình CQĐT phường tháng 8 năm 2021. 27/08/2021
Số 124-BC/ĐU Báo cáo kết quả lãnh đạo nhiệm vụ tháng 8 năm 2021 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021. 27/08/2021
Sô 66-NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Ngọc Thụy. 21/08/2021
Sô 43-TB/UBKTĐU Thông báo kết quả giám sát CB 13, đ/c Vân BTCB 13. 29/07/2021
Sô 42-TB/UBKTĐU Thông báo kết quả giám sát CB 4, đ/c Cường BTCB 4. 29/07/2021
Sô 57-NQ/ĐU Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo hội nghị chi hội CCB tiến tới Đại hội Hội CCB phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2022 - 2027. 29/07/2021
Số 56 - NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 8 năm 2021. 29/07/2021
Sô 01- QC.ĐU Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 29/07/2021
Sô 123-BC.ĐU Báo cáo kết quả lãnh đạo nhiệm vụ tháng 7 năm 2021 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021. 28/07/2021
Số 45-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT - UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội. 24/07/2021
Số 122-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể phường tháng 7 năm 2021. 16/07/2021