CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Sô 19-QĐ/ĐU Quyết định Ban hành quy chế hoạt động Ban biên tập Cổng TTĐT, Đài truyền thanh phường Ngọc Thụy. 19/08/2020
Sô 18-QĐ/ĐU Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường Ngọc Thụy. 19/08/2020
Sô 15-TB/BBT-ĐU Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban biên tập Cổng TTĐT, Đài truyền thanh phường Ngọc Thụy. 19/08/2020
Sô 24-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tháng 8. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2020 17/08/2020
Sô 24-BC/ĐU Báo cáo công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ( tháng 8 từ 15/7 đên 16/8/2020) 16/08/2020
Sô 15-QĐ/UBKTĐU Quyết định giám sát đối với chi bộ TDP số 23. 03/08/2020
Sô 13-NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2020. 31/07/2020
Sô 12-TB/ĐU Thông báo kết quả giám sát đối với chi bộ trưởng MN Bắc Cầu. 30/07/2020
Số 11-TB/ĐU Thông báo kết quả giám sát đối với chi bộ số 8. 30/07/2020
Sô 03-Ctr/UBKTĐU Chương trình KT,GS của UBKTĐU phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. 30/07/2020
Sô 02- Ctr/ĐU Chương trình KT,GS của Đảng ủy, BTV ĐU phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 30/07/2020
Sô 22-BC/ĐU Báo cáo kết quả triển khai mô hình cơ quan điên tử tháng 7 năm 2020. 28/07/2020
Sô 21-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ tháng 7. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020. 28/07/2020
Sô 02-KL/UBKTĐU Kết luận kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch KT,GS năm 2020 đối với chi bộ TDP số 22. 28/07/2020
Sô 01- KL/UBKTĐU Kết luận kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch KT,GS năm 2020 đối với chi bộ TDP số 11. 28/07/2020
07-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2020. 27/07/2020
Số 20-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tháng 7. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 .2020. 16/07/2020
Sô 19-BC/ĐU Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội III Đảng bộ quận Long Biên... 16/07/2020
Sô 13-CV/ĐU về việc chỉ đạo Đại hội Hội cựu TNXP phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 16/07/2020
Sô 23-BC/ĐU Báo cáo công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ( tháng 7 từ 15/6 đên 15/7/2020). 15/07/2020