thường trực hội đồng nhân dân

Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy tháng 2/2019

Ngày đăng 11/03/2019 | 11:33  | Lượt xem: 221
Trong tháng 2/2019,các hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND phường luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NGỌC THỤY

Ngày đăng 05/06/2015 | 12:00  | Lượt xem: 2046
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NGỌC THỤY