Bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 02/08/2022 | 10:32  | Lượt xem: 214

Nhận thức sâu sắc về vai trò của việc kiểm tra, giám sát (KTGS) và giữ gìn kỷ luật trong Đảng, nên Đảng ủy phường Ngọc Thụy luôn coi trọng và quan tâm thực hiện tốt công tác KTGS, vì vậy đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy và hướng dẫn của UBKT Quận ủy Long Biên, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy phường và nhiệm vụ chính trị năm 2022, Đảng ủy đã ban hành kế hoạch về Kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngọc Thụy năm 2022. Theo đó chỉ đạo UBKT Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm, đồng thời phân công Ủy viên Ủy ban kiểm tra phụ trách, theo dõi về công tác Kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ; Hướng dẫn 37 chi bộ trực thuộc bổ sung kế hoạch Kiểm tra, giám sát đối với đảng viên năm 2022 và tổ chức thực hiện Kiểm tra, giám sát đảng viên theo đúng hướng dẫn.

Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ rà soát, bổ sung phân công nhiệm vụ Đảng viên năm 2022, trong đó phân công 01 đồng chí trong cấp ủy chi bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ. Chỉ đạo các đồng chí trong Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát các lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách; dự sinh hoạt chi bộ để nắm chắc tình hình, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phức tạp của cơ quan, đơn vị, tổ dân phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền được giao. Hết quý I/2022, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Kiểm tra, giám sát với Bí thư chi bộ, chi ủy viên phụ trách công tác Kiểm tra, giám sát để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp, nghiệp vụ công tác Kiểm tra, giám sát đảng viên. Công tác phối hợp giữa thành viên các đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng với cấp ủy chi bộ và đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ được chặt chẽ, cởi mở, dân chủ, đúng quy định. Công tác thẩm tra, xác minh, giải quyết đơn thư và kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đảng ủy, Ban thường vụ, UBKT Đảng ủy được coi trọng, khách quan và đúng quy trình. Việc lập và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát chuyên đề, hồ sơ giải quyết đơn thư được đầy đủ, kịp thời.

37/37 chi bộ đã xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên chi bộ; đồng thời đã bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 để tổ chức thực hiện và cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Việc tổ chức giám sát chuyên đề đối với đảng viên được một số chi bộ thực hiện nghiêm túc, bài bản. Chế độ thông tin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ với Đảng ủy phường hàng quý cơ bản đầy đủ. Hàng tháng Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường đều bám sát kế hoạch năm đã ban hành để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, các nội dung kiểm tra, giám sát đều hoàn thành và hoàn vượt số lượng theo kế hoạch 6 tháng năm 2022 đề ra, cụ thể

* Đối với Đảng ủy phường: đã tiến hành kiểm tra 7 cuộc đối với 7 chi bộ và 8 đảng viên; tổ chức 06 cuộc giám sát chuyên đề đối với 06 chi bộ và 02 đảng viên; tiếp nhận 06 đơn thư, trong đó: 02 đơn kiến nghị, 04 đơn tố cáo, sau khi tiếp nhận, Đảng ủy đã phân loại đơn và chỉ đạo UBND, UBKT Đảng ủy và chi bộ giải quyết.

* Ủy ban kiểm tra đảng ủy: đã tổ chức 07 cuộc kiểm tra đối với 06/04 chi bộ và 01 đảng viên (tăng 02 chi bộ so với kế hoạch năm); tổ chức 04 cuộc giám sát chuyên đề đối với 04 chi bộ và 08 đảng viên (tăng 02 đảng viên); đã tiếp nhận và giải quyết 03 đơn tố cáo của công dân đối với Đảng viên. Hiện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường đang giải quyết đảm bảo tiến độ.

37/37 chi bộ trực thuộc đã tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên bằng hình thức trực tiếp đối với 150 lượt đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện quy chế dân chủ, vệ sinh môi trường và thu nộp đảng phí, trong đó: 04 Chi bộ kiểm tra đối với 05 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ đảng viên; 23 chi bộ giám sát chuyên đề đối với 30 đảng viên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện QCDC; 31 chi bộ đã giám sát thường xuyên đối với 115 lượt đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ đảng viên; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, chỉ thị 05-CT/TW và thu nộp đảng phí.

Thông qua việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng tại Đảng bộ phường Ngọc Thụy đã giúp các cấp ủy, chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ phường phát huy, nhân rộng những ưu điểm, kịp thời khắc phục những tồn tại chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của từng chi bộ và đảng viên góp phần quan trọng trong việc xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Để tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng tại Đảng bộ phường Ngọc Thụy 6 tháng cuối năm và cả năm 2022, Đảng ủy phường xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường và các chi bộ trực thuộc rà soát kế hoạch đã xây dựng và tổ chức thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2022.

Hai là: Duy trì hoạt động giám sát thường xuyên, nhằm phát hiện và kiểm tra đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm kịp thời.

Ba là: Tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với chi bộ trực thuộc.

Một số hfnh ảnh kiểm tra giám sát tại các chi bộ:

Công tác kiểm tra, giám sát nhiều năm qua của Đảng ủy phường đã góp phần xây dựng tổ chức chi bộ đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Qua đó, tập thể Đảng ủy, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt phát huy được tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Hoạt động kiểm tra, giám sát thực sự thiết thực, khoa học và hiệu quả, là công cụ hữu hiệu góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

(Nguồn: UBKT ĐU phường)