Bài viết chuyên sâu

Phường Ngọc Thụy – những kết quả nổi bật trong công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 09/08/2022 | 13:08  | Lượt xem: 248

Trong những năm qua, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” đã và đang được cả hệ thống chính trị của phường Ngọc Thụy vận dụng trong thực hiện các nhiệm vụ và đời sống xã hội tại địa phương. Nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu, cá nhân điển hình trong phong trào “Dân vận khéo” xuất hiện, đã góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết, đồng thuận để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Năm 2022 được quận Long Biên xác định là năm thực hiện có chiều sâu về chủ đềNăm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị; Đảng ủy, khối dân vận phường Ngọc Thụy đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tập trung vào các nội dung chính: Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng gắn với thực hiện Quy chế dân chủ; đẩy mạnh các hoạt động “dân vận khéo” của các tổ dân vận, các tập thể, cá nhân thi đua thực hiện và nhân rộng các mô hình dân vận khéo trong các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị triển khai thực hiện chủ đề năm 2022

Đảng ủy phường đã triển khai và phát động đăng ký thi đua thực hiện mô hình dân vận khéo năm 2022 đến chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các các chi bộ, Tổ dân phố, Tổ dân vận. Đã có 39 tập thể, 21 cá nhân đăng ký thi đua thực hiện 60 mô hình “dân vận khéo”, trong đó: 40 mô hình cấp quận (26 tập thể, 14 cá nhân) trên các lĩnh vực: 09 mô hình về Giải phóng mặt bằng; 16 mô hình Chỉnh trang đô thị; 02 mô hình Phát triển kinh tế; 10 mô hình về Bảo vệ môi trường; 01 mô hình cá nhân lĩnh vực Văn hóa xã hội; 02 mô hình cá nhân về An ninh quốc phòng. 20 mô hình “Dân vận khéo” cấp phường: (13 tập thể, 7 cá nhân) trên các lĩnh vực: 07 mô hình Chỉnh trang đô thị; 02 mô hình Phát triển kinh tế; 06 mô hình về Bảo vệ môi trường; 05 mô hình cá nhân lĩnh vực Văn hóa xã hội; 02 mô hình cá nhân về An ninh quốc phòng. Các mô hình đang triển khai thực hiện, cơ bản đã có kết quả bước đầu, có 09 mô hình đạt kết quả nổi bật được Tổ thẩm định mô hình dân vận khéo Quận ghi nhận. Đã có 05 bài thi viết về gương điển hình dân vận khéo (02 bài được khen thưởng). Công tác dân vận trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng gắn với thực hiện công  tác phòng chống dịch Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2022 được Ủy ban nhân dân phường tập trung phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội triển khai thực hiện nên đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, Tổ dân vận các tổ dân phố đã bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của Phường, của tổ dân phố để đăng ký các mô hình dân vận khéo gắn với các hoạt động, phong trào dân vận, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn Phường 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể:

Trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trong, nhiều khó khăn, phức tạp nên luôn được Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ. UBND phường đã chỉ đạo tổ TTXD phụ trách các địa bàn thường xuyên kiểm tra, kiểm soát quá trình xây dựng không để phát sinh vi phạm; kiểm tra khu vực bãi bồi Bắc Cầu, bãi bồi và bãi giữa sông Hồng nhằm phát hiện, ngăn chặn không để tái diễn vi phạm và phát sinh mới. Tổ chức đối thoại với một số hộ dân tổ 11 có đơn thư kiến nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng các hô quy hoạch 2 bên tuyến đường 40m Ngọc Thụy – Nguyễn Văn Cừ. 6 tháng đầu năm 2022, UBND phường đã trình Quận 02 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 88/88 công trình xây dựng nhà ở tư nhân đều có giấy phép xây dựng. Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết danh sách những trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy phép xây dựng tại nhà văn hóa tổ dân phố. UBND phường tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác GPMB các dự án đang triển khai trên địa bàn phường, hoàn thiện 07 xác nhận nguồn gốc đất điều chỉnh Dự án đường 40m Ngọc Thụy - Bồ Đề. Đã tiếp nhận 33 hồ sơ các hộ gia đình cung cấp chuyển đơn vị đo đạc lập trích lục để ban hành Thông báo thu hồi đất xây dựng 3 tuyến đường theo quy hoạch. Đã tổ chức kiểm đếm diện tích đất, cây cối hoa mầu trên đất của 88 hộ thuộc dự án ô cây xanh A.4/CX2 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Phối hợp với cơ quan thường trực HĐ BTHT và TĐC quận Thẩm định 16 hộ (17 phương án) khu Hà Hải thuộc Dự án đường 40m Ngọc Thụy - Bồ Đề.

Các Hội nghị công khai về quy hoạch các dự án

Công tác vận động GPMB

          Về phát triển kinh tế: Vận động các chợ duy trì, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; phòng chống cháy nổ. Tăng cường kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các chợ, kiểm tra chất lượng hàng hóa chống thực phẩm bẩn và hàng giả. Hoàn thiện và chuyển nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 về quận với số tiền là 40.424.000đồng. Thu thuế xây dựng được 19 hộ được 274.000.000 đồng, hoa lợi công sản được 600.000.000 đồng.

Vận động các hộ KD ký cam kết và tham gia mô hình "Quầy thức ăn chín đảm bảo ATTP"

Trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị: Hội cựu chiến binh phường đăng ký 9 mô hình và đã hoàn thành 01 mô hình “Biến điểm đen chân rác thành vườn hoa” – Công trình chào mừng 20 năm ngày thành lập quận, vận động hội viên tiếp tục duy trì, chăm sóc 02 đảo hoa trên tuyến đê Ngọc Thụy. Đoàn thanh niên vận động đoàn viên tham gia tổng vệ sinh môi trường, chỉ đạo các chi đoàn tổ chức bóc xóa quảng cáo rao vặt; tham gia công trình vẽ tranh bích họa các đoạn đường ngõ tại các tổ dân phố, gắn biển “Tủ điện văn minh” và tiếp tục hoàn thiện và duy trì, duy tu, quản lý, bảo vệ công trình trong quá trình sử dụng. Hội phụ nữ phường: Ban chấp hành hội đến các chi hội đã đăng ký với Quận và Phường thi đua thực hiện 15 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Chỉ đạo các chi hội tiếp tục ra quân tổng vệ sinh môi trường, nhặt rác mái đê, vận động nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; giám sát vệ sinh ATTP trên địa bàn phường; duy trì chăm sóc các tuyến đường, ngõ hoa và ra mắt mới 3 mô hình (ngõ hoa tại chi hội 23, mô hình đường hoa tại chi hội 10, mô hình sân chơi cộng đồng tại chi hội 16) với số tiền lên đến gần 100 triệu đồng. Chi hội phụ nữ tổ 22, 18… vận động thu gom phân loại được gần 1000kg rác tái chế bán được trên 2 triệu đồng.

Đảo hoa - CTT của Hội CCB chào mừng 20 năm TL quận

Phụ nữ ra mắt ngõ hoa tại CH tổ 23 mô hình Sân chơi cộng đồng của CH 16 và đường hoa tại tổ 10

Đoàn thanh niên với mô hình "Tủ điện văn minh"

Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục: Tổ chức tốt các hoạt động trang trí, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng; đảm bảo an ninh an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Tuyên truyền, vận động các di tích, nơi thờ tự trên địa bàn Phường chấp hành nghiêm quy định về tổ chức lễ hội đảm bảo chu đáo, an toàn. Tổ chức tốt các hoạt động tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và mừng thọ các cụ cao niên trong độ tuổi được mừng thọ đảm bảo chu đáo, an toàn theo chỉ đạo của Quận ủy không để thiếu sót, nhầm lẫn với tổng số 1.824 xuất quà với tổng số tiền là 974.500.000đ, trong đó: quà Phường: 851 suất, trị giá 413.800.000đ; quà Quận và Thành phố: 439 suất, trị giá 352.500.000đ; quà Trung ương 355 suất trị giá 108.600.000đ; Vận động các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường tặng 130 suất, trị giá 99.600.000đ. Duy trì công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân tại trạm Y tế; phối hợp với Ban quân dân y Học viện Hậu Cần khám sức khỏe cho trên 2000 người cao tuổi. Tăng cường công tác tiếp nhận khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức tiêm phòng Covid-19 cho nhân dân kịp thời. Các nhà trường thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thành phố về việc tổ chức dạy học và tổng kết năm học 2021 – 2022 bàn giao học sinh về nhà trường. Phối hợp tổ chức thành công Đại hội hội Cựu giáo chức Phường nhiệm kỳ 2022 – 2027. Vận động thực hiện “Việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ”, 6 tháng đầu năm trên địa bàn phường có 65/65 người qua đời, thực hiện hỏa táng đạt 100%. Các hộ dân có việc cưới cơ bản chấp hành nghiêm túc việc cưới tiến bộ, đảm bảo vệ sinh ATTP tang văn minh tiến bộ.

Quan tâm chăm lo, tặng quà GĐ NCC, GĐ chính sách, hộ có HCKK

Gặp mặt tặng quà nhân ngày 27/7

Gặp mặt động viên tặng quà thanh niên tham gia NVQS

Trong công tác an ninh, Quốc phòng: Các lực lượng Công an, ban bảo vệ dân phố tăng cường công tác trực, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không tang trữ, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ. Tuyên tuyền, vận động Nhân dân đề cao cảnh giác không để kẻ sấu lợi dụng sơ hở để trộm cắp, cướp giật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường ổn định, an toàn.Tổ chức gặp mặt động viên 11 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt I/2022 đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu Quận giao; Tổ chức đăng ký tuổi 17 cho 230 thanh niên.

Có thể nói công tác Dân vận đã được cả hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố xác định là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó đã triển khai thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; giữ ổn định tình hình, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đây sẽ là điểm tựa để cán bộ và nhân dân phường Ngọc Thụy phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo của địa phương, đúng như lời Bác Hồ đã căn dặn:“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Nguyễn Hồng Phương ( Nguồn: VPĐU phường)