Bài viết chuyên sâu

Phường Ngọc Thụy vận động thực hiện chấm dứt chăn nuôi gia súc
Ngày đăng 25/06/2021 | 17:41  | Lượt xem: 220

Thực hiện Chương trình số 02 –CTr/QU của Quận ủy Long Biên về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025”, đồng thời thực hiện chủ đề năm 2021 là “Năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng” và tiếp tục thực hiện Phương án của UBND quận Long Biên về giảm chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn quận; Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Để hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2021 không còn hộ chăn nuôi trong khu dân cư, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết lãnh đạo; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không sử dụng bếp than tổ ong trong sinh hoạt và kinh doanh, dừng chăn nuôi gia súc trong khu dân cư. Tuyên truyền đến người dân về việc giảm các cơ sở chăn nuôi sẽ góp phần không nhỏ trong việc cải thiện môi trường sống trên địa bàn phường (giảm ô nhiễm môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị), đồng thời giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm những dịch bệnh từ động vật sang người.

Theo rà soát, thống kê tính đến ngày 09/6/2021, trên địa bàn phường (tại tổ 36, 38) hiện còn 07 hộ chăn nuôi lợn trong khu dân cư với tổng số 104 con lợn, trong đó: lợn Nái: 03 con; lợn giống 35 con, lợn thương phẩm có thể xuất chuồng: 66 con. Đảng ủy phường đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố, tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các hộ gia đình đang chăn nuôi gia súc tại các tổ dân phố về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về Luật chăn nuôi, các Nghị quyết, văn bản của Thành phố quy định về việc cấm chăn nuôi trong khu dân cư.

UBND phường đã ban hành các Kế hoạch và chỉ đạo tổ dân vận tại tổ dân phố rà soát, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để đề đạt các cấp có thẩm quyền giải quyết. Khối vận phường, các tổ dân vận các tổ dân phố trực tiếp đến từng hộ chăn nuôi để tuyên truyền, vận động; tiếp thu ý kiến đề đạt nguyện vọng của các hộ gia đình đang chăn nuôi trong khu dân cư. UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp giám sát việc chấp hành chủ trương về việc dừng chăn nuôi trong khu dân cư; thường xuyên kiểm tra giám sát việc cam kết của các hộ, đồng thời  lập hồ sơ đề nghị các cấp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực chăn nuôi, ô nhiễm môi trường. Chỉ đạo các ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân không sử dụng bếp than tổ ong trong sinh hoạt, kinh doanh và dừng chăn nuôi gia súc trong khu dân cư. Trực tiếp vào cuộc tham gia đoàn vận động của khối vận phường phối hợp với tổ dân vận tổ dân phố trực tiếp tới 7 hộ gia đình đang chăn nuôi trong khu dân cư để tuyên truyền, vận động thực hiện chấm dứt trong khu dân cư.

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, UBND phường đã chủ động nắm bắt kịp thời thông tin của các hộ chăn nuôi trên địa bàn; huy động, tận dung các nguồn lực của địa phương, các nguồn vốn từ công tác xã hội hóa để hỗ trợ, khuyến khích các hộ chăn nuôi dừng chăn nuôi theo lộ trình đăng ký. Đẩy mạnh việc phối hợp linh hoạt với các bộ phận chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ chăn nuôi thực hiện chuyển đổi nghề nghiệp như: Các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, CCB, đoàn thanh niên phối hợp với UBND phường làm tín chấp cho các hộ gia đình chăn nuôi gia súc có nhu cầu vay vốn để chuyển đổi, giải quyết việc làm và giới thiệu việc làm, sớm ổn định cuộc sống sau khi thực hiện dừng chăn nuôi.

Các tổ dân vận tổ dân phố số 36, 38 đã bám sát hướng dẫn của Khối vận phường, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, tiến hành rà soát, vận động 07 hộ dân đang còn nuôi lợn trong khu dân cư để tuyên truyền về nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, chủ trương và phương án của Quận Long Biên về dừng chăn nuôi lợn trên địa bàn quận Long Biên nói chung, phường Ngọc Thụy nói riêng để các hộ gia đình chăn nuôi biết và chấp hành.

Với quyết tâm cao của Đảng ủy, chính quyền phường, sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố; trong hai ngày, 08 và 09/6/2021 khối dân vận phường tiếp tục cùng với Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu Chiến Binh, Hội Liên hiệp phụ nữ phường và tổ dân vận tổ dân phố số 36, tổ 38 đã đến nhà 07 hộ còn chăn nuôi gia súc trong khu dân cư để nắm bắt tình hình ăn ở, sinh hoạt và phát triển kinh tế hộ gia đình; Đoàn đã tuyên truyền, trao đổi với các hộ gia đinh về các văn bản liên quan đến chấm dứt chăn nuôi như Luật chăn nuôi, Luật thú y, Nghị định 90/2017/NĐ-CP, Nghị định 155/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt trong lĩnh vực chăn nuôi và ảnh hưởng của việc chăn nuôi trong khu dân cư đến môi trường, nhiều loại dịch bệnh từ gia súc lây sang người làm ảnh hưởng sức khỏe của người dân, chất thải đổ ra làm tắc cống gây ngập úng mất về sinh môi trường. Các chính sách hỗ trợ khi dừng chăn nuôi. Cùng với đó, khối vận phường, tổ dân vận cũng lắng nghe ý kiến người dân và thống kê các nhu cầu hỗ trợ như tiền vay vốn ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ thuê kiot tại các chợ … của các hộ khi dừng chăn nuôi; qua đó có báo cáo để phường, quận có chính sách hỗ trợ. Qua tuyên truyền, vận động các hộ đều cam kết là hết tháng 9/2021 sẽ chấm dứt chăn nuôi đàn lợn. Theo lộ trình, hết tháng 7/2021, 02 hộ chăn nuôi lợn tổ dân phố 36 hoàn thành chấm dứt chăn nuôi lợn trong khu dân cư. Tháng 9/2021, 05 hộ chăn nuôi thuộc tổ dân phố 38 thực hiện xong chấm dứt chăn nuôi lợn trong khu dân cư.

Một số hình ảnh vận động tại các hộ gia đình:

Từ thực tiễn cho thấy, để nhân dân hiểu, ủng hộ tham gia thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cần thiết phải làm tốt công tác vận động, tuyên truyền bằng cách thức phù hợp, hiệu quả gắn với nâng cao đời sống, giải quyết lợi ích hợp pháp của nhân dân. Chắc chắn rằng với cách làm này và sự đồng tình ủng hộ của cán bộ và nhân dân trên địa bàn, phường Ngọc Thụy sẽ vững vàng bước tiếp trên con đường đô thị hóa và phát triển bền vững. Do vậy, phong trào“Dân vận khéo” luôn được Đảng ủy phường Ngọc Thụy xác định là một nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất hành động, thực hiện các mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương đạt hiệu quả; Điều đó đã khẳng định, công tác “dân vận khéo” của phường Ngọc Thụy đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân; đồng thời phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố mối quan hệ gắn bó, niềm tin giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền, vững mạnh./.

(Nguồn: Khối dân vận phường)