tin tức khác

Lễ Chào cờ tháng 4/2022 Cơ quan UBND phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 05/04/2022 | 17:35  | Lượt xem: 62

Sáng 04/4/2022, Cơ quan UBND phường Ngọc Thụy tổ chức sinh hoạt dưới cờ theo định kỳ hàng tháng.

Dự lễ chào cờ có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ cùng toàn thể cán bộ, công chức, LĐHĐ cơ quan phường; Đồng chí Hoàng Văn Lực, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ lễ chào cờ.

Toàn thể cơ quan thực hiện nghi lễ chào cờ

Đ/c Chủ tịch UBND phường quán triệt nhiệm vụ tháng 4/2022

Sau nghi lễ chào cờ, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, đồng chí Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2022 đối với từng bộ phận. Đồng chí yêu cầu các đồng chí phụ trách khối tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ đề của năm 2022 “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thịquán triệt các nội dung tự kiểm tra công vụ quý II, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính; quy chế, nội quy cơ quan, quy tắc ứng xử cán bộ công chức theo qui định; kiểm soát việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc, xây dựng lịch tuần cá nhân đầy đủ; tập trung thực hiện công tác cải hành chính của phường, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả năm; các bộ phận chuyên môn rà soát và đẩy mạnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã xây dựng; Chấp hành nghiêm các quy định và tuyên truyền nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không lơ là chủ quan.