Tin mới nhất

Phường Ngọc Thụy với những kết quả nổi bật trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017
Ngày đăng 25/01/2018 | 15:24  | Lượt xem: 1432

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phường Ngọc Thụy được Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy quân sự quân Long Biên đánh giá cao về thực hiện nhiệm vụ trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017

Những năm qua, cùng với việc chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban  nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Ngọc Thụy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Phường luôn xác định, đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị; của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó đã được thể hiện trong nghị quyết lãnh đạo của Đảng uỷ, kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự của Uỷ ban nhân dân phường. Trong quá trình thực hiện, các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ phường đến tổ dân phố đã thường xuyên coi trọng công tác giáo dục quốc phòng-an ninh, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nội dung giáo dục toàn diện, trong đó tập trung vào Luật NVQS, về quyền, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ quê hương, đất nước. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được các ban, ngành chức năng, các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức sâu rộng trong toàn phường với nhiều hình thức, biện pháp. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường phát động phong trào thi đua  “Tuổi trẻ giữ nước”; các đơn vị quân đội trên địa bàn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ... Qua đó, giáo dục truyền thống quân đội, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm, động viên, khích lệ tinh thần công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2017 được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, của Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự Quận, sự phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị phường, các tổ dân phố, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân, phường Ngọc Thụy đã hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân của Đảng, các chỉ thị, hướng dẫn của trên về nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới, Ban CHQS phường Ngọc Thụy đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể phường làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, tích cực góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định tình hình ANCT – TTATXH ở địa phương. Thực hiện phương châm xây dựng LLVT địa phương có chất lượng cao, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, UBND phường đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ổn định biên chế lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Tính đến nay lực lượng dân quân phường có 214 đồng chí; 30 đồng chí Tổ đội trưởng; 1 trung đội dân quân cơ động với 31 đồng chí; 1 trung đội dân quân chiến đấu tại chỗ với 90 đồng chí; ngoài ra còn có các tổ dân quân binh chủng như: Tổ trinh sát, Công binh , Thông tin, Phòng hóa, Y tế; Tổ bắn bay thấp và một số lực lượng dân quân, Trung đội thuộc quận. Lực lượng dân quân được tuyển chọn chặt chẽ có sức khỏe, có khả năng cơ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ khi được phân công.

Để làm tốt công tác huấn luyện chiến đấu, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự quận, Ban CHQS phường đã tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động cho các lực lượng tham gia huấn luyện và hội thao đầy đủ và đạt kết quả cao. Ban chỉ huy quân sự phường thường xuyên tổ chức quán triệt nhiệm vụ quân sự địa phương tới từng cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý. Như thường niên, vào quý I của năm Ban chỉ huy quân sự phường tổ chức tập huấn cho cán bộ từ Ban chỉ huy đến tiểu đội trưởng; kiện toàn biên chế lực lượng dân quân theo chỉ tiêu đảm bảo quân số, chất lượng; tổ chức tham gia hội thao lực lượng vũ trang Long Biên đạt nhiều thành tích cao.

Trong công tác tham mưu tác chiến, năm 2017 Ban chỉ huy quân sự phường đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng Nghị quyết lãnh đạo về các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, chỉ đạo các chi bộ, tổ dân phố nắm chắc công tác quân sự địa phương; phối hợp tốt với Công an phường theo Nghị định số 133/NĐ-CP của Chính phủ trong việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện theo hướng dẫn về việc sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thông báo về thời gian thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên, Ban chỉ huy quân sự phường đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017; thông báo chỉ tiêu tuyển quân, hướng dẫn các Tổ dân phố tổ chức rà soát, phúc tra, nắm chắc nguồn nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ vào năm 2017;  Ban chỉ huy quân sự phường đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương ra nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch tổ chức hướng dẫn nội dung, phương pháp đăng ký cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các tổ dân phố, các ngành đoàn thể, thống nhất mẫu biểu, sổ sách, nội dung đăng ký, thống kê và tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định; chuẩn bị lực lượng, địa điểm, cơ sở vật chất để tổ chức đăng ký. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quân sự, công an, y tế,  các đoàn thể và phát huy cao vai trò của Ban chỉ huy quân sự phường, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố đã giúp Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; đồng thời, xác định đúng các đối tượng tạm vắng, tạm trú và các đối tượng trong diện miễn làm NVQS, miễn gọi hoặc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong năm theo Điều 29, Điều 30 của Luật NVQS, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật ngay ở Tổ dân phố. Công tác xét tuyển, rà soát nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đã được được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đúng quy định tại 38 tổ dân phố, toàn bộ nam công dân trong độ tuổi chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội và Công an đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn phường, có hộ khẩu thường trú tại các tổ dân phố, kể cả những trường hợp KT2 đến đã đăng ký hộ khẩu tạm trú tại địa phương trên 6 tháng đã được lập danh sách theo từng đối tượng chuyển về Ban chỉ huy quân sự phường; Qua các vòng xét tuyển đã có 7 nam công dân ưu tú đủ điều kiện phục vụ trong quân đội và đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2017 đạt 116%.Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phường và các tổ dân phố đều tổ chức nhiều hoạt động thiết thưc nhằm động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Ngày giao nhận quân thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội của tuổi trẻ.

Việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội cùng với việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Ủy ban nhân dân phường đã làm tốt công tác bảo đảm chế độ, chính sách hậu phương quân đội, như: chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp đột xuất cho gia đình quân nhân khó khăn, miễn học phí cho con hạ sĩ quan, chiến sĩ đang tại ngũ; tổ chức tốt việc đón tiếp, đăng ký, quản lý và tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho các quân nhân hoàn thành thời hạn phục vụ tại ngũ, xuất ngũ về địa phương đã tạo niềm tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đây chính là động lực trực tiếp cổ vũ, động viên công dân yên tâm lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Có được kết quả đó trước hết là nhờ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố. Trong đó đặc biệt có ý nghĩa quan trọng là công tác tuyên truyền, động viên tư tưởng thông qua các buổi gặp mặt, tặng quà và động viên của lãnh đạo địa phương, Tổ dân phố đã tạo niềm tin và động lực cũng như sự an tâm về tư tưởng cho các bạn thanh niên lên đường và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phường Ngọc Thụy tiếp tục được Ban chỉ huy quân sự phường được Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy quân sự quân Long Biên đánh giá cao về thực hiện nhiệm vụ trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017.

Một số hình ảnh hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017

 

 

( Nguồn: BCH QS phường)