Tin mới nhất

Hội LHPN phường xây dựng Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội phụ nữ phường, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 29/05/2021 | 08:19  | Lượt xem: 171

Sáng ngày 27/5/2021, Ban chấp hành Hội LHPN phường Ngọc Thụy họp xây dựng Chương trình hoạt động, Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội phụ nữ phường, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự chủ trì Hội nghị đồng chí Vũ Thị Nhung, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội; dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ, BCH Hội.

Đ/c Vũ Thị Nhung, Chủ tịch Hội chủ trì HN

Ngày 26, 27/4/2021 Đại hội Hội LHPN phường nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành, Ban thường vụ, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội. Thay mặt Thường vụ Hội, đồng chí Chủ tịch Hội đã thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội, phân công nhiệm vụ từng ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự thảo Chương trình Hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được Thường trực Hội xây dựng với từng nội dung của phong trào phụ nữ và 3 nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội.

Tại phần thảo luận các đồng chí ủy viên BCH cũng đã đề xuất các ý kiến về công tác tổ chức các hoạt động phong trào Phụ nữ, về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội và đi đến thống nhất với Quy chế hoạt động, Chương trình hoạt động theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

(Nguồn: TV Hội)